प्रमाणपत्रे

प्रमाणपत्र (4)

BV प्रमाणित गोल्ड प्लस पुरवठादार

प्रमाणपत्र (5)

TUV प्रमाणित गोल्ड प्लस पुरवठादार

प्रमाणपत्र (3)

SUS प्रमाणित गोल्ड प्लस पुरवठादार

प्रमाणपत्र (1)

GS प्रमाणित सोने पुरवठादार

प्रमाणपत्र (२)

ISO9001 प्रमाणपत्र (SGS)

प्रमाणपत्र (6)

ISO/TS16949 प्रमाणपत्र